نخود برتر مقدار ۹۰۰ گرم

16,500 تومان 14,800 تومان

نخود برتر مقدار ۹۰۰ گرم

نخود لوبیا برتر ۹۰۰گرم

17,860 تومان

نخود لوبیا برتر ۹۰۰گرم

لوبیا چشم بلبلی برتر ۴۵۰ گرم

16,000 تومان 15,100 تومان

لوبیا چشم بلبلی برتر ۴۵۰ گرم

لوبیا چشم بلبلی برتر مقدار ۹۰۰ گرم

31,500 تومان 28,300 تومان

لوبیا چشم بلبلی برتر مقدار ۹۰۰ گرم

لوبیا چشم بلبلی فامیلا مقدار ۹۰۰ گرم

28,900 تومان 26,000 تومان

لوبیا چشم بلبلی فامیلا مقدار ۹۰۰ گرم

لوبیا قرمز برتز مقدار ۴۵۰ گرم

8,100 تومان 6,480 تومان

لوبیا قرمز برتز مقدار ۴۵۰ گرم

لوبیا چیتی برتر ۲.۵ کیلوگرم

49,500 تومان 44,600 تومان

لوبیا چیتی برتر ۲.۵ کیلوگرم

لوبیا سفید برتر ۴۵۰ گرم

16,200 تومان

لوبیا سفید برتر ۴۵۰ گرم

دال عدس برتر ۴۵۰ گرم

7,650 تومان 6,800 تومان

دال عدس برتر ۴۵۰ گرم

لوبیا چیتی گلستان مقدار ۴۵۰ گرم

12,050 تومان 10,240 تومان

لوبیا چیتی گلستان مقدار ۴۵۰ گرم

لوبیا قرمز برتر مقدار ۹۰۰ گرم

15,800 تومان 14,220 تومان

لوبیا قرمز برتر مقدار ۹۰۰ گرم

لپه گلستان مقدار ۹۰۰ گرم

16,900 تومان 14,800 تومان

لپه گلستان مقدار ۹۰۰ گرم