پروژه کارآموزی ساختمان ۷۳ ص | شبکه دانش

7,300 تومان

پروژه کارآموزی ساختمان ۷۳ ص | شبکه دانش

نقشه کشی در سیستم های مخابراتی ۴۷ ص

4,700 تومان

نقشه کشی در سیستم های مخابراتی ۴۷ ص

کنترل بوسیله ماشینهای Cmm در شرکت پارس خودرو ( کارآموزی ) – ۷۵ ص

7,400 تومان

کنترل بوسیله ماشینهای Cmm در شرکت پارس خودرو ( کارآموزی ) – ۷۵ ص

کاراموزی عمران-مخزن آب ۱۴۰۰۰ متر مکعبی نیمه مدفون ۲۵ ص

2,500 تومان

کاراموزی عمران-مخزن آب ۱۴۰۰۰ متر مکعبی نیمه مدفون ۲۵ ص

کارآموزی عمران-مراحل اجرائی ساختمان یک اسکلت فولادی از شروع تا خاتمه ۳۳ ص

3,300 تومان

کارآموزی عمران-مراحل اجرائی ساختمان یک اسکلت فولادی از شروع تا خاتمه ۳۳ ص

کرآموزی اجرای سازه های بتنی ۵۶ ص تصاویر

5,600 تومان

کرآموزی اجرای سازه های بتنی ۵۶ ص تصاویر

کارآموزی عمران تسطیح ۲۶ ص

2,600 تومان

کارآموزی عمران تسطیح ۲۶ ص

کارآموزی عمران احداث پارکینگ طبقاتی ۴۶ ص

4,600 تومان

کارآموزی عمران احداث پارکینگ طبقاتی ۴۶ ص

گزارش کار آموزی-اجرای پست برق فشار قوی ۶۲/۲۳۰ کیلو ولت ۳۸ ص

3,800 تومان

گزارش کار آموزی-اجرای پست برق فشار قوی ۶۲/۲۳۰ کیلو ولت ۳۸ ص

کارآموزی عمران ۳۴ ص

3,400 تومان

کارآموزی عمران ۳۴ ص

کارآموزی عمران ۱۶ ص

1,600 تومان

کارآموزی عمران ۱۶ ص

کارآموزی عمران ۱۹ ص

1,900 تومان

کارآموزی عمران ۱۹ ص