پایان نامه درمان سریع در مطب ۴۳۴ ص

170,000 تومان 43,400 تومان

پایان نامه درمان سریع در مطب ۴۳۴ ص

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن۱۲۰ ص

11,700 تومان

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن۱۲۰ ص

پایان نامه دندانپزشکی-بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی ۷۰ ص

7,000 تومان

پایان نامه دندانپزشکی-بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی ۷۰ ص

آدنوکاسینوم معده ۱۰۸ ص

35,000 تومان 7,700 تومان

آدنوکاسینوم معده ۱۰۸ ص

بیماران مبتلا به هیپوتیروئید ۱۲۰ ص

36,000 تومان 8,800 تومان

بیماران مبتلا به هیپوتیروئید ۱۲۰ ص

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ ۱۹۰ ص

60,000 تومان 11,900 تومان

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ ۱۹۰ ص

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان ۱۶۵ ص

50,000 تومان 12,600 تومان

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان ۱۶۵ ص

تعیین ژنوتایپ ویروس هپاتیپ B در اهداء کنندگان ۳ استان کرمان، یزد و اصفهان ۷۵ ص

25,000 تومان 7,200 تومان

تعیین ژنوتایپ ویروس هپاتیپ B در اهداء کنندگان ۳ استان کرمان، یزد و اصفهان ۷۵ ص