پایان نامه معماری سیر تحول وتطور نقوش محرابی ۷۲ ص

7,200 تومان

پایان نامه معماری سیر تحول وتطور نقوش محرابی ۷۲ ص

بررسی تاثیر بیانی پس زمینه‌ها در نقاشی پرتره ایران ۱۰۷ص تصاویر

10,700 تومان

بررسی تاثیر بیانی پس زمینه‌ها در نقاشی پرتره ایران ۱۰۷ص تصاویر

ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی ۱۲۱ ص

36,000 تومان 9,900 تومان

ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی ۱۲۱ ص

بازیگری ۶۸ ص

20,000 تومان 6,400 تومان

بازیگری ۶۸ ص

بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها ۲۰۰ ص

60,000 تومان 9,600 تومان

بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها ۲۰۰ ص

تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب ۷۵ ص

25,000 تومان 7,100 تومان

تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب ۷۵ ص

نقاشی معاصر ایران – پایان نامه ۱۰۷ ص

40,000 تومان 9,900 تومان

نقاشی معاصر ایران – پایان نامه ۱۰۷ ص

بررسی نگاه، جایگاه دیدن و فرآیند بینایی در هنر عکاسی ۹۹ ص

30,000 تومان 9,400 تومان

نگاه‌ و معنا در هنر عکاسی‌ ۹۹ ص

هنر معماری در ساخت دبستان در کاشان ۱۶۵ ص

85,000 تومان 15,700 تومان

هنر معماری در ساخت دبستان در کاشان ۱۶۵ ص

مجله کیهان بچه (گزارش کارآموزی – رشته ارتباط تصویری – گرافیک) ۱۷ ص

7,000 تومان 1,700 تومان

مجله کیهان بچه (گزارش کارآموزی – رشته ارتباط تصویری – گرافیک) ۱۷ ص