سال‌های قبل از پیروزی انقلاب ۲۶۲ ص

17,800 تومان

سال‌های قبل از پیروزی انقلاب ۲۶۲ ص

بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم ۷۰ ص

7,000 تومان

بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم ۷۰ ص

شناسایی عوامل موثر بر جنبشهای اجتماعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران ۷۷ ص

30,000 تومان 7,700 تومان

شناسایی عوامل موثر بر جنبشهای اجتماعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران ۷۷ ص

تاثیر موانع داخلی در همگرایی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بعد از حادثه ۱۱سپتامبر ۱۰۲ ص

40,000 تومان 10,200 تومان

تاثیر موانع داخلی در همگرایی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بعد از حادثه ۱۱سپتامبر ۱۰۲ ص

بررسی مقایسه ای نقش ایران وآمریکا درامنیت نظامی خلیج فارس ۱۲۸ ص

50,000 تومان 12,800 تومان

بررسی مقایسه ای نقش ایران وآمریکا درامنیت نظامی خلیج فارس ۱۲۸ ص

تأثیر انسداد تنگه هرمز بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۷ ص

55,000 تومان 14,700 تومان

تأثیر انسداد تنگه هرمز بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۷ ص

شناخت رفتار سیاسی زنان با توجه به حضور زنان در سیاست و نقش آنها در مشارکت سیاسی جامعه ۱۴۶ ص

60,000 تومان 14,600 تومان

شناخت رفتار سیاسی زنان با توجه به حضور زنان در سیاست و نقش آنها در مشارکت سیاسی جامعه ۱۴۶ ص

مطالعه تطبیقی سکولاریسم در ایران و ترکیه با رویکرد سیاستهای فرهنگی و اجتماعی رضاشاه و آتاتورک ۱۱۲ ص

55,000 تومان 11,200 تومان

مطالعه تطبیقی سکولاریسم در ایران و ترکیه با رویکرد سیاستهای فرهنگی و اجتماعی رضاشاه و آتاتورک ۱۱۲ ص

بررسی آسیب شناسانه وحدت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری ۱۲۸ ص

55,000 تومان 12,800 تومان

بررسی آسیب شناسانه وحدت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری ۱۳۰ ص

تاثیر سقوط صدام بر روابط سیاسی عراق و عربستان ۸۶ ص

35,000 تومان 8,600 تومان

تاثیر سقوط صدام بر روابط سیاسی عراق و عربستان ۸۶ ص

نقش سیاسی زنان طبقه متوسط جدید در شکل گیری انقلاب اسلامی ۱۱۰ ص

45,000 تومان 11,100 تومان

نقش سیاسی زنان طبقه متوسط جدید در شکل گیری انقلاب اسلامی ۱۱۰ ص

رویکردسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال خلیج فارس ۱۴۷ ص

60,000 تومان 14,700 تومان

رویکردسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال خلیج فارس ۱۴۷ ص