دانلود پکیج جامع و کامل آمادگی آزمون EPT

31,000 تومان

دانلود پکیج جامع و کامل آمادگی آزمون EPT

گزارش كارآموزي – سم شناسي ، آفت كشها 82 ص | شبکه دانش

8,200 تومان

گزارش كارآموزي – سم شناسي ، آفت كشها 82 ص | شبکه دانش

گزارش كارآموزي – بررسي و معرفي كارخانه آبسال و بخشهاي مختلف آن 66 ص | شبکه دانش

6,600 تومان

گزارش كارآموزي – بررسي و معرفي كارخانه آبسال و بخشهاي مختلف آن 66 ص | شبکه دانش

گزارش كارآموزي – پالايشگاه شركت نفت شيراز 78 ص | شبکه دانش

7,800 تومان

گزارش كارآموزي – پالايشگاه شركت نفت شيراز 78 ص | شبکه دانش

گزارش کارآموزش كارخانجات نساجي خوي 64 ص | شبکه دانش

6,400 تومان

گزارش کارآموزش كارخانجات نساجي خوي 64 ص | شبکه دانش

گزارش کار آموزی واحد دو اتيل هگزانول مجتمع پترو شيمي اراك 86 ص | شبکه دانش

8,600 تومان

گزارش کار آموزی واحد دو اتيل هگزانول مجتمع پترو شيمي اراك 86 ص | شبکه دانش

گزارش کار آموزی كارخانه ايران بافت كار(قطب صنعتي خمين) 62 ص | شبکه دانش

6,200 تومان

گزارش کار آموزی كارخانه ايران بافت كار(قطب صنعتي خمين) 62 ص | شبکه دانش

گزارش کار آموزی مواد شوینده 79 ص | شبکه دانش

7,900 تومان

گزارش کار آموزی مواد شوینده 79 ص | شبکه دانش

گزارش کار آموزی شرکت برق 56 ص | شبکه دانش

5,600 تومان

گزارش کار آموزی شرکت برق 56 ص | شبکه دانش

گزارش کار آموزی شرکت ایران پولین 143 ص | شبکه دانش

14,300 تومان

گزارش کار آموزی شرکت ایران پولین 143 ص | شبکه دانش

گزارش کار آموزی داروسازي ثامن كارگاه الكترونيك 19 ص | شبکه دانش

1,900 تومان

گزارش کار آموزی داروسازي ثامن كارگاه الكترونيك 19 ص | شبکه دانش

گزارش کار آموزی پژو 206 62 ص | شبکه دانش

6,200 تومان

گزارش کار آموزی پژو 206 62 ص | شبکه دانش