پایان نامه کامپیوتر -آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر، و کاربرد آنها ۱۴۰ ص

11,800 تومان

پایان نامه کامپیوتر -آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر، و کاربرد آنها ۱۴۰ ص

سیستم اتوماسیون آشپزخانه مرکزی ۱۲۰ ص اصل برنامه ویژوال بیسیک

12,000 تومان

سیستم اتوماسیون آشپزخانه مرکزی ۱۲۰ ص اصل برنامه ویژوال بیسیک

مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت کنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML 112 ص

50,000 تومان 11,200 تومان

مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت کنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML 112 ص

ویندوز سرور ۲۰۰۸ و بررسی و راه اندازی Active Directory، DHCP، DNS 153 ص

75,000 تومان 15,300 تومان

ویندوز سرور ۲۰۰۸ و بررسی و راه اندازی Active Directory، DHCP، DNS 153 ص

تخمین هزینه نرم افزار با استفاده از روش‌های هوشمند ۱۲۸ ص

50,000 تومان 12,800 تومان

تخمین هزینه نرم افزار با استفاده از روش‌های هوشمند ۱۲۸ ص

قطعه بندی و طبقه بندی تصاویر ماموگرافی جهت تشخیص سرطان سینه ۹۳ ص

40,000 تومان 9,300 تومان

قطعه بندی و طبقه بندی تصاویر ماموگرافی جهت تشخیص سرطان سینه ۹۳ ص

الگوریتم رقابت استعماری برای زمانبندی جریان کار در محیط محاسبات ابری ۹۸ ص

40,000 تومان 9,800 تومان

الگوریتم رقابت استعماری برای زمانبندی جریان کار در محیط محاسبات ابری ۹۸ ص

ارائه روشی جدید برای استخراج متن فارسی از تصاویر پیچیده رنگی و بازشناسی آن ۱۱۷ ص

55,000 تومان 11,700 تومان

فهرست عناوین صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ ۱ ‌فصل اول:کلیات تحقیق ۴ ۱‌.۱‌ بیان مسئله ۵ ۱‌.۲‌ سؤال‌های اصلی تحقیق…

ارائه مدل اتوماتای سلولی برای بهبود فاکتورهای عامل جاده درتصادفات جاده ای ۷۴ ص

30,000 تومان 7,400 تومان

ارائه مدل اتوماتای سلولی برای بهبود فاکتورهای عامل جاده درتصادفات جاده ای ۷۴ ص

یک پروتکل مسیریابی ترکیبی مبتنی بر AODV(مسیریابی بردار فاصله بر حسب تقاضا) جهت بهبود مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم ۱۸۹ ص

80,000 تومان 18,900 تومان

یک پروتکل مسیریابی ترکیبی مبتنی بر AODV(مسیریابی بردار فاصله بر حسب تقاضا) جهت بهبود مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم ۱۸۹ ص

بهبود توازن بار با کمک الگوریم بهینه سازی توده ذرات و جستجوی ممنوعه در رایانش ابری ۱۰۹ ص

50,000 تومان 10,900 تومان

بهبود توازن بار با کمک الگوریم بهینه سازی توده ذرات و جستجوی ممنوعه در رایانش ابری ۱۰۹ ص

ارائه مدل ترکیبی اتوماتای سلولی و SIR برای بهبود فاکتورهای عامل انسانی در تصادفات جاده ای ۹۳ ص

40,000 تومان 9,300 تومان

ارائه مدل ترکیبی اتوماتای سلولی و SIR برای بهبود فاکتورهای عامل انسانی در تصادفات جاده ای ۹۳ ص