رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ۷۸ ص

7,800 تومان

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ۷۸ ص

چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با کارکنان ۳۴ ص

3,400 تومان

چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با کارکنان ۳۴ ص

تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی ۱۹۵ ص

19,400 تومان

تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی ۱۹۵ ص

پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک ۲۲۵ ص

18,900 تومان

پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک ۲۲۵ ص

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران ۹۰ ص

8,900 تومان

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران ۹۰ ص

بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن ۱۰۰ ص

9,900 تومان

بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن ۱۰۰ ص

بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ۱۱۰ ص

11,000 تومان

بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ۱۱۰ ص

آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها ۱۰۵ ص

10,500 تومان

آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها ۱۰۵ ص

بررسی وضعیت سبک زندگی خانواده ایرانی در عصر قاجار ۱۰۹ ص

10,900 تومان

بررسی وضعیت سبک زندگی خانواده ایرانی در عصر قاجار ۱۰۹ ص

جوان و شخصیت سالم از منظر قرآن و حدیث ۳۰۱ ص

29,800 تومان

جوان و شخصیت سالم از منظر قرآن و حدیث ۳۰۱ ص

کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن ۶۰ ص

5,900 تومان

کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن ۶۰ ص

روش تحقیق ازدواج ۵۰ ص

4,800 تومان

روش تحقیق ازدواج ۵۰ ص