بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین ۸۵ ص

8,500 تومان

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین ۸۵ ص

ارشد حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم ۱۶۰ ص پاورپوینت

16,000 تومان

ارشد حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم ۱۶۰ ص پاورپوینت

پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان ۱۹۰ ص

19,000 تومان

پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان ۱۹۰ ص

بررسی رابطه بین وضعیت نظام بودجه‌ریزی و پولشویی در دستگاه های اجرایی ۱۲۳ ص

12,300 تومان

بررسی رابطه بین وضعیت نظام بودجه‌ریزی و پولشویی در دستگاه های اجرایی ۱۲۳ ص

بررسی رابطه بین رقابت‌پذیری، کارایی و درصد حاشیه سود شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۱۷ ص

11,700 تومان

بررسی رابطه بین رقابت‌پذیری، کارایی و درصد حاشیه سود شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۱۷ ص

تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۰۵ ص

10,400 تومان

تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۰۵ ص

بررسی رابطه بین عملکرد شرکت، پاداش مدیران اجرایی واهرم مالی، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۶۰ ص

12,900 تومان

بررسی رابطه بین عملکرد شرکت، پاداش مدیران اجرایی واهرم مالی، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۶۰ ص

رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه ۴۰ ص

3,800 تومان

رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه ۴۰ ص

تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون ۱۱۷ ص

11,600 تومان

تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون ۱۱۷ ص

شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی ۴۲ ص

3,400 تومان

شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی ۴۲ ص

تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد ۱۹۵ ص

12,600 تومان

تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد ۱۹۵ ص

تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور ۱۱۵ ص

9,700 تومان

تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور ۱۱۵ ص